Wyłączniki różnicowo-prądowe

Wyłączniki różnicowo-prądowe są często stosowane w różnego typu układach sieci elektrycznej. Choć ich konstrukcja może wydać się skomplikowana, to wykonywane zadania są dość proste. Głównym zadaniem wyłączników różnicowoprądowych jest ochrona przed niebezpiecznym porażeniem prądem. Poniżej rozwijamy temat tych niezwykle ważnych elementów instalacyjnych. Dowiesz się na czym polega działanie wyłączników różnicowo-prądowych, jakie typy tych urządzeń znajdziesz w sklepach oraz jakimi kryteriami warto się kierować w trakcie dokonywania zakupu. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe – funkcje, specyfikacja, najważniejsze zadania 

W pracy wyłączników różnicowo-prądowych wykorzystywane jest zjawisko indukcji elektromagnetycznej. W warunkach normalnego funkcjonowania układu, suma wektorowa energii elektrycznej płynącej przez wyłącznik równa się zeru. Gdy dochodzi do pojawienia się prądu upływowego, wówczas suma wektorowa ulega zaburzeniu, co z kolei prowadzi do indukowania prądu w samej cewce. Wyłącznik reaguje na tę sytuację w prosty sposób – natychmiast przerywając obwód. 

Urządzenia zaliczane do grupy wyłączników różnicowo-prądowych pracują w sposób automatyczny i bezpieczny dla ich użytkowników. Zarazem, są wykonywane w sposób wysoce precyzyjny i dokładny, gwarantujący ich optymalną i natychmiastową reakcję.

Dostępne i polecane rodzaje wyłączników różnicowo-prądowych 

Różnicówki można podzielić na kilka głównych kategorii. Biorąc pod uwagę stopień ich czułości (czyli zdolność do reagowania na upływ prądu o określonej wielkości) wyróżnia się trzy główne typy wyłączników. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe mogą być wysokoczułe. Są to modele uruchamiające się, jeśli prąd zadziałania ma wartość mniejszą lub równą 30 mA. Różnicówki średnio czułe pracują z prądem zadziałania o wartości od 30 do nawet 500 mA. Znajdziesz także urządzenia dedykowane do prądu zadziałania o wartości większej niż 500 mA. 

Podział ten jest niekompletny. Poszczególne dostępne wyłączniki różnicowo-prądowe mogą także wykrywać odmienne typy i rodzaje prądów upływowych. Pod tym względem można wyróżnić różnicówki typu AC, przeznaczone do wykrywania upływów o charakterze sinusoidalnym. Nieco rzadziej stosowana jest różnicówka typu A, której specyfika tkwi w możliwości automatycznego wyłączania się pod wpływem prądu o składowej stałej poniżej 6 mA. 

Za najbardziej wszechstronny i uniwersalny uchodzi natomiast wyłącznik typu B. Wykrywa on wymienione powyżej typy prądów, a także – ubytki prądów wyprostowanych. Często, w wyłącznikach różnicowo-prądowych obecny jest dodatkowy, wysoce praktyczny moduł, typowy dla wyłączników nadmiarowoprądowych. Modele takich różnicówek określane są jako RCBO. 

Na koniec warto podkreślić, że choć różnicówki są elementem nieobowiązkowym, to jednak często stosowane są właśnie z uwagi na ich funkcje ochronne. Stanowią świetnie zabezpieczenie dodatkowe, uzupełniające działanie klasycznych rozwiązań chroniącym przed zwarciami fazowo-obudowymi. Wyboru włącznika warto dokonywać po konsultacji ze specjalistą, na podstawie dokładnie określonych parametrów sieci w danym układzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here