loader

Czy istnieje program gwarancyjny? 9 czerwca 2016

Na zestaw udzielana jest dwuletnia gwarancja obejmująca ewentualne wady fabryczne czy te wynikłe w procesie użytkowania zestawu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. Modele są przygotowane na ciężką, fizyczną pracę, gdyby jednak doszło do sytuacji, w której model został fizycznie uszkodzony – w naszym sklepie dla szkół można zakupić każdy z modeli osobno. Również powiększenie makiety o więcej elementów daje nowe możliwości interakcji z uczniami.

Sebastian Szczepański

0

Corporate Identity created by Michał Łuczak | Information in English (EN)
Initiative Powered by Polski Startup & Fundacja Netcamp